Книжки по товарознавству

Оцінювання відповідності

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

З прийняттям Закону «Про підтвердження відповідності» розпочато розбудову в Україні нової системи оцінювання відповідності, яка повною мірою буде відповідати вимогам Угоди про технічні бар'єри в торгівлі та європейській практиці. Вона має поступово замінити діючу в Україні Систему обов'язкової сертифікації УкрСЕПРО.
Це відбуватиметься в міру розроблення і введення в дію технічних регламентів з підтвердження відповідності з одночасним скороченням переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, аж до повної відмови від нього. Тут необхідно діяти в таких напрямах: перший - це напрацювання законодавства та нормативних документів у сфері підтвердження відповідності; другий - удосконалення сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО, яка ще буде існувати на перехідному етапі певний час.
Програмою інтеграції України до ЄС і планом з адаптації українського законодавства було передбачено розроблення 11 технічних регламентів на основі європейських директив Нового підходу. Серед них особливе значення для побудови нової системи оцінювання відповідності має впровадження рішення Ради Європи «Про модулі оцінювання відповідності, що використовуються в технічних директивах з гармонізації та правила нанесення і використання маркірування відповідності знаком СЄ». На підставі досвіду наших західних сусідів, країн-кандидатів на членство в ЄС, ми вже напрацювали методологію, яка передбачає прийняття цього документа, максимально наближеного за текстом до європейської директиви, та плану його поетапного впровадження.

Ви бачите тільки 23% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.