Книжки по товарознавству

Єресько. Технологічне обладнання молочних виробництв

Єресько Г.О.,Шинкарик М.М.,Ворощук В.Я Технологічне обладнання молочних виробництв. - Київ:Центр навчальної літератури,2007.-344с.

В посібнику описані конструкції, принцип роботи і умови експлуатації технічного обладнання молочним виробництв. По­дані як типові конструкції для молочних підприємств України, так і сучасні розробки вітчизняних і зарубіжних фірм, вказані напрямки удосконалення обладнання. Наведені основні розра­хунки технологічних машин і апаратів, необхідні для визна­чення їх продуктивності, належної потужності, витрат робочих середовищ.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Обладнання пере­робних і харчових виробництв», «Харчова технологія та інже­нерія», а також інженерно-технічних працівників молочних підприємств.