Книжки по товарознавству

Насоси для молока і молочних продуктів

Єресько. Технологічне обладнання молочних виробництв

Насоси в молочній промисловості займають близько ЗО % всього наявного обладнання і використовуються:
— для транспортування молока і молочних продуктів;
— для переміщення продукту через апарати під час обробки;
— для регулювання продуктивності ліній та апаратів.
За принципом дії насоси розділяють на два класи: об'ємної дії і відцентрові.
В насосах об'ємної дії перекачування рідини проходить шляхом витіснення певних об'ємів продукту із замкнутого простору робочими органами насосів (поршнями, плунжерами, кулачками), у відцентрових — під дією відцентрової сили.
Основні параметри насосів:
• подача (м3) — кількість рідини, що насос перекачує за одиницю часу;
• тиск насоса (Па) — величина, що визначається за залежністю:


де р — густина продукту, кг/м3;
Ркн — тиск на виході і вході в насос;
Vк,Vн — швидкості руху рідини на виході і вході насоса, м/с; g — прискорення вільного падіння м2/с;
Zк,Zн — висота центру ваги перетину виходу і входу насоса, м; напір насоса — приріст механічної енергії, яку надає насос 1 кг рідини, що проходить через нього. Напір вимірюється в метрах або в атмосферах.
Теоретична потужність, що споживає насос:


де Q — подача насосу, м3/с;
Р — тиск насоса, Па.
Потужність, що реально споживає насос, визначають за формулою:


де ɳоб — об'ємний коефіцієнт корисної дії (враховує протікання рідини через нещільності);
ɳг — гідравлічний коефіцієнт корисної дії (являє собою відношення дійсного напору до теоретичного);
ɳмех — механічний коефіцієнт корисної дії (характеризує втрати потужності на механічне тертя).
Потужність, що споживає електродвигун:


де ɳпер — коефіцієнт корисної дії передач;
ɳдв — коефіцієнт корисної дії двигуна. Встановлену потужність двигуна приймають більшою, ніж Nдв, враховуючи можливі перевантаження, що виникають в момент пуску насоса:


де ß — коефіцієнт запасу потужності.
Відцентрові насоси
Основним робочим органом насоса (рис. 6) є лопатеве колесо 2, розміщене в корпусі 1. Корпус має патрубок для підводу рідини до лопатевого колеса та патрубок для відведення потоку рідини від нього.


Рис. 6. Відцентровий насос для молока:
1 — корпус; 2 — лопатеве колесо; 3 — лопаті; 4 — патрубок для надходження продукту; 5 — патрубок для відведення продукту; 6 — канал для руху продукту.
Робоче колесо складається з двох дисків, між якими розміщені лопаті 3, що утворюють криволінійні канали для проходження рідини,.
В камеру робочого колеса рідина надходить через отвір в центрі одного диска і виходить під дією відцентрової сили з каналу 6 по колу. Вхідний отвір 4 з'єднаний зі всмоктуючим трубопроводом. При виході, молока з робочого колеса в ньому створюється вакуум, що забезпечує неперервне надходження нових порцій молока. Внаслідок цього відцентровий насос не може створювати розрідження і всмоктувати рідину, якщо всмоктувальний трубопровід заповнено повітрям. Обов'язковою умовою роботи відцентрового насоса є початкове повне заповнення корпусу та всмоктувального трубопроводу рідиною.
Характеристикою відцентрового насоса називається крива, що визначає взаємозв'язок об'ємної подачі з напором, потужністю і коефіцієнтом корисної дії насоса
. Характеристика відцентрового насоса (рис. 7) наводиться в технічному паспорті.
Згідно з характеристикою можна вибрати оптимальні режими роботи насоса, тобто напір і подачу, що відповідають максимальним значенням коефіцієнту корисної дії.


Рис. 7. Характеристики відцентрового насоса МЦС12-10.
Таблиця 3. Марки й технічні характеристики відцентрових насосів


Перша цифра марки насоса показує на діаметр всмоктувального патрубка. Дві останні цифри відповідають подачі і напору, які створює насос. Наприклад, 36 — 1Ц1, 8 — 12: 36 — діаметр патрубка, мм; 1,8 — подача, м3/год; 12 — напір, м.
В молочній промисловості переважно використовуються два типи відцентрових насосів: несамовсмоктувальні і самовсмоктувальні.
Несамовсмоктувальні відцентрові насоси встановлюють нижче рівня ємності, з якої надходить продукт, таким чином, щоб продукт поступав самопливом.
Вони відрізняються один від одного конструкцією робочого колеса, а також виконанням ущільнення горизонтального валу.
Найширше використовуються відцентрові насоси марки Г2--ОПА, Г2-ОПБ, Г2-ОПВ (нові марки 36-1Ц1, 8-12) (рис. 8) консольно-блочного типу, для перекачування молока температурою до 90 °С.


Рис. 8. Відцентровий електронасос Г2-0ПА (Г2-ОПБ, Г2-ОПВ):
1 — нагнітальний патрубок; 2 — штифт; 3 — затяжний замок; 4 — диск-відбійник; 5 — електродвигун; 6 — пружина; 7 — наконечник; 8 — затяжне кільце; 9, 13 — ущільнювальні кільця; 10 — диск; 11 — кришка; 12 — робоче колесо — 14 — гайка; 15 — наконечник трубний; 16 — прокладка; 17 — накидна гайка; 18 — всмоктувальний патрубок; 19 — втулка підп'ятника ущільнення; 20 — прокладка; 21 — кільце ущільнення; 22 — гайка спеціальна; 23 — манжета.
Насос монтують на фланці електродвигуна. В місці проходження вала в корпус насоса розміщене ущільнення. Втулка 19, манжета 23, пружина 6 обертаються разом з валом. Пружина 6 притискає втулку підп'ятника 19 торцем до кільця 21, яке за допомогою прокладки 20 створює торцеве ущільнення. Манжета має дві робочі сторони. Для захисту електродвигуна від вологи використовують диси-відбійник 4, також є захисний кожух.
Електронасоси 50МЦ25-31 і 75МЦ50-31 продуктивністю 25 м3/год і 50 м3/год служать для перекачування молока та інших рідких молокопродуктів температурою до 80 °С.
Ущільнення між валом і нерухомою стінкою корпусу 2 (рис. 9) камери насоса досягається спеціальним пристроєм з торцевим ущільненням. Воно являє собою гумову манжету 4, надіту на наконечник 5 і вставлену у втулку 6. Спіральна конічна пружина 7 всередині манжети притискає її до наконечника, втулки 6 і ступиці робочого колеса.


Рис. 9. Ущільнення валу у відцентрових насосах 50МЦ25-31(75МЦ50-31): 1 — робоче колесо; 2 — корпус; 3 — вал електродвигуна; 4 — манжета; 5 — наконечник; 6 — втулка; 7 — пружина; 8 — графітове кільце; 9 — прокладка; 10 — штифт.
Робоче колесо насоса виконане у вигляді диску з радіальними каналами для проходження молока.
Самовсмоктувальні насоси використовуються для перекачування рідини під вакуумом. Насос Е8-36МЦС13-10 (рис. 10) може перекачувати молоко температурою не вище 90 °С; при температурі від 50 до 90 °С він працює під заливом. Об'ємна подача насоса 13 м3/год, напір 10 м вод. ст. Робоче колесо закритого типу має лопаті, які загнуті в бік, протилежний обертанню.
Насос обладнаний повітровідділювачем, що встановлюється на нагнітальному патрубку.
Повітровідділювач виконаний у вигляді циліндра із внутрішньою перегородкою і соплом. Сопло 9 своїм нижнім кінцем захоплює частину робочого колеса.
Всмоктувальний патрубок 5 виконаний вигнутим догори для попереднього заливання насоса і забезпечення заповнення робочого колеса.


Рис. 10. Відцентровий самовсмоктувалышй насос Е8-36МЦС13-10: 1 — електродвигун; 2 — кожух; 3 — повітровідділювач; 4, 8, 15 — з'єднувальні муфти; 5 — всмоктувальний патрубок; 6 — обойма пружини; 7, 14 — манжети; 9 — сопло; 10 — пружина; 11 — затискне кільце; 12 — ущільнювальне кільце; 13 — кришка; 16 — гайка; 17 — робоче колесо; 18 — рухоме кільце; 19 — корпус; 20 — кронштейн; 21 — наконечник; 22 — диск; 23 — нерухоме кільце; 24 — гумове кільце.

Ви бачите тільки 29% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.