Книжки по товарознавству

Стерилізатори

Єресько. Технологічне обладнання молочних виробництв

Для стерилізації (знищення мікрофлори) молочної продукції можна використовувати різні методи фізичного і хімічного впливу, що призводять до припинення життєдіяльності мікрооргінізмів. Проте найбільше поширення отримала термічна дія на продукт, вона полягає в нагріві продукту до температури, більшої ніж 100 °С і витримуванні при цій температурі протягом певного проміжку часу для забезпечення досягнення ефекту стерилізації.
Відомо, що з підвищенням температури і скороченням витримки швидкість знищення бактерій зростає швидше, ніж швидкість хімічних реакцій, що призводять до денатурації білка і руйнування вітамінів. Отже, намітилась тенденція до розвитку обладнання для ультрависокотемпературної (УВТ) обробки. Стерилізацію продукції можна здійснювати перед асептичною упаковкою або в упаковці (пляшці, бляшаній банці).
Для нагрівання продукту до високої температури використовують пластинчасті, трубчасті, пароконтактні, скребкові теплообмінники в тих випадках, коли стерилізації піддається власне продукт або проводять стерилізацію в упаковці в середовищі водяної пари або гарячого повітря.
В обох випадках важливим є процес охолодження: його необхідно здійснити швидко, з можливою рекуперацією теплоти і забезпеченням стерильності.
При стерилізації в пляшці або в банці підвищення температури продукту призводить до підвищення тиску всередині банки. В період стерилізації цей тиск зрівноважується тиском повітря і пари, в період охолодження створюють штучний протитиск з зовнішнього боку банки за допомогою стиснутого повітря або води.
СТЕРИЛІЗАТОРИ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ УПАНОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Стерилізатор періодичної дії
Стерилізатор періодичної дії застосовують для стерилізації молока, розфасованого в пляшки і закритого корончастими кришками при невеликих об'ємах виробництва.
Стерилізатор (рис. 99) являє собою камеру, що герметично закривається кришкою. Пляшки встановлюються в ящики і за допомогою візків завантажуються в стерилізатор.
Після закриття кришки в стерилізатор подають гарячу пару. Повітря витісняється з камери через патрубок, розміщений у верхній частині. Після появи пари вентиль закривають і подають пару.
Продукт нагрівається і витримується певний час. Після цього подаються стиснуте повітря і вода для охолодження.


Рис. 99. Стерилізатор періодичної дії: 1 — стерилізаційна камера; 2 — кришка; З — рейки; 4 — корзини з пляшками.
Стерилізатор напівнеперервної дії
Стерилізатор тунельного типу напівнеперервної дії (рис. 100) являє собою прямокутний короб довжиною 11 м, шириною 1 м і висотою до 2 м з напрямними всередині.
Застосовується для стерилізації молока в пляшках, що закупорені корончастими кришками.
Металеві ящики з пляшками встановлюють на візок 1 з етажерками 2 і по напрямних переміщають в тунелі. На кожному візку в передній частині розміщено металевий щит, розміри якого відповідають перерізу тунелю.


Рис. 100. Стерилізатор напівнеперервної дії:
1 — візок; 2 — етажерки з пляшками; 3 — вентилятор; 4 — ізоляція; 5 — калорифери; 6 — вентилятори гарячого повітря; 7 — трубопроводи холодної води; 7 — теплообмінники; І-ХІ — камери попереднього нагрівання, стерилізації і ступеневого охолодження.
Металеві щити утворюють камери, в яких відбуваються певні теплові процеси. Всього утворюється 11 камер. В камерах І і II молоко нагрівається від 70 до 95 °С пі ляхом подачі пари з температурою 103 °С, в камері III, IV, V і VI молоко нагрівається гарячим повітрям до температури 120 °С.
В камері VII стерилізоване молоко охолоджується до температури 107 °С. Далі ступневе охолодження стерилізованого молока здійснюється в камерах VIII, IX, X і XI орошуванням пляшок водою, що надходить з ємностей, які мають перфороване дно.
Під час стерилізації вхід в тунель і вихід з нього закривається шторним затвором. Візки рухаються через тунель за допомогою гідравлічного приводу, котрий періодично, що вісім хвилин припі-товхує візок.
Стерилізатори неперервної дії
Стерилізатори неперервної дії використовуються двох типів: гідростатичні і роторні.

Ви бачите тільки 23% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.