Книжки по товарознавству

Описание Сплит-системы Ростов-на-Дону здесь.

Обладнання для виробництва масла

Єресько. Технологічне обладнання молочних виробництв

Масло виготовляють двома способами: збиванням вершків і перетворенням високожирних вершків.
При виробництві масла способом збивання використовують вершки середньої жирності (30-40 %). Вершки піддають механічній обробці (збиванню) в виготовлювачах масла неперервної і періодичної дії.
При виробництві масла з високожирних вершків жирністю 65-80 % їх піддають термомеханічній обробці для одержання відповідної кристалічної будови, що відповідає структурі масла.
Розроблено декілька теорій процесу збивання.
Вершки в процесі збивання розглядають як повітряно-рідинну дисперсію (піну). Бульбашки піни руйнуються на поверхні вершків, котра межує з повітрям. В результаті цього створюються умови для агрегації жирових кульок, утворення масляних зерен і в подальшому — пласту. Ця теорія одержала назву флотаційної.
Ряд дослідників вважає, що жирові кульки можуть злипатись і без участі піни. В процесі збивання утворюються мікро- і макроза-вихрення. В результаті інтенсивного руху жирової кульки руйнується її білкова оболонка і, потрапляючи в макрозавихрення, кулька зближується з іншими жировими кульками аж до контакту і злипання. Ці дві теорії покладені в основу створення відповідних апаратів для виготовлення масла.
Лінії виробництва вершкового масла
Автоматична лінія виробництва вершкового масла методом сепарування марки П8—ОЛФ служить для виробництва вершкового масла з вершків жирністю 32-38 % методом сепарування (рис. 157).
До складу лінії входять: система молокопроводів 1, трубчастий пастеризатор 2, бак-накопичувач 3, бак для маслянки 4, сепаратор 5, бак з поплавковим регулятором 6, ванна для нормалізації 8, установка для виробництва вершкового масла 9, а також дезодораційна установка 10.
Вершки, пройшовши пастеризацію в пастеризаторі 2 при температурі 86-96 °С, надходять в бак-накопичувач 3 місткістю 600 л. Із баку вершки самопливом потрапляють в сепаратор для високожирних вершків. В результаті повторного сепарування вершків їх жирність досягає 65-75 %.


Рис. 157. Лінія виробництва вершкового масла методом сепарування:
1 — молокопроводи; 2 — трубчастий пастеризатор; 3 — бак-накопичувач; 4 — бак для маслянки; 5 — сепаратор; 6 — бак з поплавковим регулятором; 7 — трубопровід; 8 — ванна нормалізації; 9 — установка для виробництва вершкового масла; 10 — дезодораційна установка.
Із бачка 6 ротаційним насосом вершки перекачуються в ванни нормалізації 8, які працюють почергово.
Нормалізовані вершки подаються на маслоутворювач 9. Масло фасують в ящики по 20 кг. В лінію також включена дезодораційна установка 10.
Лінія виробництва вершкового масла методом збивання (рис. 158) включає 6 резервуарів для зберігання і дозрівання вершків місткістю 6300 кг, установку для пастеризації вершків.


Рис. 158. Лінія виготовлення вершкового масла методом збивання: 1 — вершкодозрівальні резервуари; 2 — резервуари; 3 — сепаратор-нормалізатор; 4 — дезодораційний пристрій; 5 — пастеризатор; 6 —виготовлювач масла; 7 — установка для резервування; 8 — автомат для фасування масла.
В секції регенерації пастеризаційної установки вершки нагріваються до температури 35-40 °С, нормалізуються на сепараторі до жирності 38-43 %, при необхідності проходять дезодоратор, потім надходять в секцію регенерації, пастеризації, охолодження і направляються в вершко-дозрівальні резервуари 1.
Після дозрівання вершки гвинтовим насосом подаються через вирівнювальний бак у виготовлювач масла А1-ОМИ.
Одержана на виготовлювачі масла маслянка насосом спрямовується в охолоджувач для маслянки, а далі в спеціальний резервуар.
Масло надходить в пристрій для резервування, обробки і закритого транспортування на дільницю фасування.
Виготовлювачі масла періодичної дії
У виготовлювачах масла періодичної дії відбувається комплекс операцій утворення масляного зерна і пласту: обробка пласту, промивка, соління масла.
Виготовлювачі масла періодичної дії являють собою ємність циліндричної, конічної або грушоподібної форми, що обертається. Всередині розміщені нерухомі лопаті, які служать для більш інтенсивної обробки масляного пласту.
Вершки заповнюють ємність на 40 ÷ 50 %, що створює умови для інтенсивного перемішування вершків при обертанні бочки і утворення піни. Звідси жирові кульки злипаються спочатку в зерна, а потім зерна злипаються між собою, утворюючи пласт.
Обробка пласту полягає в інтенсивній механічній дії. У вальцьових виготовлювачах масла це здійснюється шляхом протягування пласту через вальці, в безвальцьових — масло піднімається на деяку висоту і гіри обертанні бочки періодично падає.
Виготовлювачі масла Л5-ОМП місткістю 1000 л, ММ-1000, ММ-2000, ММ-3000 належать до безвальцьових маслоутворювачів.
Всередині циліндричного резервуару розміщені чотири лопаті. В резервуарі передбачений кран для випуску пахти і промивних вод, повітряний клапан, оглядові вікна і люк для вивантаження масла.
Для підтримки температурного режиму збивання передбачене зовнішнє зрошення бочки водою.
Ємність масловиготовлювача типу РЗ-ОБЭ (рис. 160) являє собою два зрізаних конуси, з'єднаних більшою основою. Внутрішня поверхня ємності шорстка — оброблена за допомогою піскоструминного методу для уникнення прилипання масла. Лопаті, розміщені в ємності, забезпечують інтенсивне перемішування вершків під час збивання.


Рис. 159. Безвальцьовий виготовлювач масла з конічною ємністю: а) загальний вид: 1 — стояк задній; 2 — ємність; 3 — пристрій для зрошення; 4 — огородження; 5 — станина з коробкою швидкостей; 6 — візок для прийому масла; б) — кінематична схема привідного механізму.
Двошвидкісний двигун і коробка передач забезпечують 8 швидкостей обертання бочки.
У зв'язку з розвитком мініцехів і заводів малої продуктивності широкого використання набули виготовлювачі масла невеликої продуктивності, їх виготовляють місткістю 100, 200 та 300 л.


Рис. 160. Маслови-готовлювач типу РЗ-ОБЭ:
1 — ємність; 2 — електродвигун; 3 — редуктор; 4 — пульт керування; 5 — люк; 6 — стояк.

Ви бачите тільки 21% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.