Книжки по товарознавству

Обладнання для фасування молочних продуктів

Єресько. Технологічне обладнання молочних виробництв

Сучасне технологічне обладнання для розфасовування молока і молочних продуктів відрізняється численністю, що обумовлена великим асортиментом пакувального матеріалу і різними властивостями молочних продуктів, способом дозування. Для фасування молочних продуктів використовується полімерна, скляна, металева тара, пергамент, фольга тощо.
Відповідно до виду упаковки розрізняють автомати для фасування в полімерну, скляну, металеву, паперову тару.
Обладнання для фасування молочних продуктів у полімерну тару
Фасування продукції в полімерну тару, як правило, здійснюється за допомогою наступних типів автоматів:
у тверду полімерну тару:
• на автоматах у готову пластикову тару, що виготовляється заздалегідь;
на автоматах, у яких реалізований повний технологічний цикл, починаючи від виготовлення тари і закінчуючи приварюванням покривного матеріалу і вирубкою готових упаковок (формування-дозування-запечатування-вирубування). Корпусний матеріал (з якого виготовляється тара) і покривний матеріал використовуються в рулонному вигляді.
У гнучку полімерну тару:
на автоматах і напівавтоматах у готове гнучке упакування (заготовка пакетів);
на автоматах з повним технологічним циклом одержання упаковок з рулонних матеріалів (формування пакетів, дозування, зварювання, вирубування окремих пакетів).
Важливим є те, що в процесі розфасування в готову тару необхідно дотримуватись вимоги до чистоти навколишнього середовища і чистоти тари, максимально виключивши контакт внутрішньої поверхні продукції з повітрям. На автоматах з повним циклом контактного нагрівання плівки при високій температурі (знезараження плівки) відразу ж іде формування тари, заливання і герметичне закупорювання фасованого продукту.
Фасувально-пакувальні автомати з повним циклом виробництва упаковок досить прості в керуванні, мають можливість швидкого переналагодження під інший вид упаковок. На таких автоматах можна фасувати мед, сметану, йогурт, вершки, масло вершкове, сир домашній, майонез, сир плавлений, гірчицю, джеми, соуси і т.ін.
Принцип роботи таких апаратів наступний: з полімерного матеріалу після попереднього нагрівання формуються ємності, що потім за допомогою дозувальної установки заповнюються продуктом, запечатуються покривним матеріалом і вирубуються у вигляді готового блоку упаковок.
Автомати можуть комплектуватися змінним оснащенням для виготовлення упакувань різної ємності і форми. Можливість розфасування широкого кола рідких і пастоподібних продуктів досягається за рахунок заміни дозувальних головок. Система керування дозволяє здійснювати наладжування будь-якого механізму в ручному й автоматичному режимах. Для виробництва стаканчиків й інших ємностей використовуються наступні матеріали: полістирол (PS), поліпропілен (РР), полівінілхлорид (PVC).
Існують автомати, призначені для стерильного розфасування продуктів у тару з полімерних і комбінованих матеріалів. Стерильне розфасування забезпечується стерилізацією тари і створенням стерильних умов у зоні роботи обладнання.
Принцип роботи таких апаратів наступний:
Після бактерицидної обробки плівки відбувається формування пакета, потому на нього наноситься дата виробництва і відбувається наповнення пакета продуктом з одночасним відведенням з нього повітря з наступним закупорюванням пакета термозварюванням.
Автомати для розливу рідких і пастоподібних продуктів у пакети залежно від типів, можуть бути як однопотоковими, так і багато-потоковими.
Автомат УФАС—1200М (рис. 247) служить для розфасування молочних продуктів в попередньо зварені на цьому самому пристрої тришарові (поліетилен — карток — поліетилен) або чотиришарові (поліетилен — карток — алюміній — поліетилен) пакети типу PURE РАК або TETRA REX ємністю 250, 500 і 1000 мл із заготовок пакетів.
Операції з формування пакету виконуються на карусельній частині автомату, з дозування і закупорювання — на лінійній.
Механізм формування пакету складається із стола 1, на плиті якого закріплені: механізм завантаження пакетів 2, механізм під-формовки дна пакета 5, прес 6, механізм підформовки верху пакета З, нагрівач 4, механізм знімання пакету 7, вентилятор 8. На верхній плиті, встановленій на столі на стояках, закріплені пневмопривід 9 з каруселлю 10, блок керування 11.


Рис. 247. Блок формування пакетів автомата У ФАС:
I — стіл; 2 — механізм завантаження; З— механізм підформовки верху пакета; 4 — нагрівачі; 5 — механізм підформовки дна пакета; 6 — прес; 7 — механізм знімання пакета; 8 — вентилятор; 9 — пневмопривід; 10 — карусель, II — блок керування; 12 — датчик наявності висічок; 13 — датчик наявності пакетів на позиції знімання; 14 — пневмоблок; 15 — хомут.
На вертикальних стінках закріплений датчик 12 наявності висічок на оправці каруселі і датчик 13 наявності пакетів на позиції знімання. Карусель 10, встановлена на валу пневмоприводу, фіксується на ньому хомутом 15.
Механізм завантаження 2 конструктивно складається із накопичувача висічок, механізма виймання висічок, вузла подачі висічок на оправку.
При вийманні висічка захоплюється вакуум-присмоктувачами і витягується по одній за допомогою пневмоциліндра. Під час руху висічка формується і набуває форму квадрату.
Далі пакет надходить на механізм підформовки верху пакета 3 і механізм нагріву зварювальних поверхонь 4.
Оскільки стінки пакета нагріті на позиції нагрівання до температури розм'якшення поліетилену, то при притисненні сформованих поверхонь відбувається зварювання достатнє, щоб стінки не роз'єднувались до моменту приходу оправки на позицію пресування. Прес 6 створює необхідне зусилля стиснення попередньо нагрітих і сформованих поверхонь, які утворюють дно пакету з метою одержання зварного з'єднання. Механізм знімання знімає пакет з оправки і повертає його на 90°.
Для переміщення пакетів на позиції і орієнтація їх на оправки, що є опорою при формуванні і зварюванні дна, служить карусель 10.
Після формування пакета він надходить на лінійну частину автомата, де розміщені механізм лінійного переміщення пакета, механізм настройки під пакет певної ємності, вузол бактерицидної обробки, установка розливу, механізм підформовки гребінця, нагрівач, механізм зварювання, механізм датування.
Механізм лінійного переміщення забезпечує дискретне лінійне переміщення з позиції на позицію. Конструктивно він складається із штовхачів, кулісного механізму і пневмоциліндра. Кулісний механізм дає можливість більш плавного переміщення штовхачів при робочому ході пневмоциліндра.
Установка розливу автомата УФАС (рис. 248) складається з двох дозаторів, двох розливних трубок і ємності. На наливній трубці 1 встановлені нагнітальний клапан 3 і наконечник 2 із закріпленою на кінці сіткою 4. Трубка і наконечник кріпляться за допомогою швидкознімних хомутів 5.
Дозатор складається із гідроциліндра 9 з поршнем 10, кришки 11, клапанів 3 і 8. Поршень переміщається двоштоковим пневмоциліндром 12. Доза продукту регулюється упорами 14.
За основу роботи пристрою взятий принцип гідроциліндра з клапанами, що почергово перемикаються при створенні розрідження в порожнині над поршнем гідроциліндра.


Рис. 248. Пристрій розливу автомата У ФАС:
1 — наливна трубка; 2 — наконечник; 3 — нагнітальний клапан; 4 — сітка; 5 — хомут; 6 — ємність з продуктом; 7 — стояки; 8 — всмоктувальний клапан; 9 — циліндр; 10 — поршень; 11 — кришка; 12 — пневмоциліндр; 13 — планка; 14 — упор; 15 — стопорний гвинт.
Під час ходу поршня 8 вниз нагнітальний клапан 3 закривається, а всмоктувальний 16 відкривається і продукт із ємності 6 засмоктується в циліндр 9. При ході поршня догори всмоктувальний клапан закривається, а нагнітальний 3 відкривається і продукт видавлюється через наливну трубку в упаковку.
Обидва дозатори установки можуть працювати разом при дозі 1 літр або окремо при дозі меншій, ніж 0,5 л. Дозатор працює тільки за наявності пакетів під наливними трубками. Далі послідовно відбувається формування верхнього гребінчика, нагрівання, зварювання і нанесення дати. Готові пакети з продуктом надходять в накопичувач.
Автомат Мб—ОР2—Д (рис. 249) виконує комплекс операцій, зв'язаних з формуванням тари із полімерної плівки (поліхлорвініл, полістирол) і фасування в неї сметани по 200 і 250 г, закриття коробки алюмінієвою фольгою, ламінованою термозварним швом.
Автомат лінійного типу.
Основною зв'язуючою ланкою є рама автомата, на якій послідовно встановлені: механізм формування коробки, дозатор, механізм запечатування і протягування плівки, штамп вирубний для фольги, транспортер.
Робота автомата складається із двох циклів. В першому — формувальний прес 13, штамп запечатування 6, штамп вирубки 5, гальмо плівки 2 затиснуті. Відбувається розмотування плівки 19, нагрівання її в нагрівачах 14 і формування коробки в формувальному пресі 13, заповнення коробок продуктом дозатором 12, закривання коробок фольгою 8 і термозварювання її з матеріалом коробок в штампі 6, вирубка готових упаковок у вирубному штампі 5, намотування відходів 4 на барабан 26, надходження готових упаковок на відвідний транспортер 24. При цьому на верхній ділянці від нагрівача 14 до гальма 2 плівка нерухома.
У другому — всі штампи відкриті, гальмо плівки відпущене, стрічка відходів затиснена в траверсі 3. Відбувається протягування відходів, а разом з ними плівки 19, відформованих наповнених коробок і матеріалу, що запечатує 8.


Рис. 249. Технологічна схема фасувально-пакувального автомата М6-ОР2-Д:
1 — ролик; 2 — гальмо плівки; 3 — траверса; 4 — відходи плівки; 5 — штамп вирубки; 6 — штамп запечатування; 7 — рулон запечатувального матеріалу; 8 — запечатувальний матеріал; 9 — напрямний ролик; 10 — фотодавач; 11 — напрямні; 12 — дозатор; 13 — формувальний прес; 14 — нагрівачі; 15 — напрямні ролики; 16 — натяжний ролик; 17 — притискний ролик; 18 — привідний ролик; 19 — формована плівка; 20 — рулон плівки; 21 — натяжний ролик; 22 — напрямний ролик; 23 — натяжний ролик; 24 — транспортер відвідний; 25 — натяжний ролик; 26 — барабан.
Механізм запечатування з механізмом протягування плівки і дозатор закріплені на рамі автомату нерухомо, а механізм формування коробок і штамп вирубний — з можливістю руху вздовж осі рами, що дозволяє з необхідною точністю встановлювати між основними робочими органами (формування, запечатування і вирубка) автомата відстань, кратну кроку протягування.
Плівка 19 розмотується з рулона 20 по напрямних роликах 15, за допомогою притискного ролика 17 і за допомогою натяжного ролика 16 утворює петлю А, яка компенсує розхід пакувальної плівки при притягуванні її на один крок (236 мм).
Матеріал, що запечатує, 8, при обертанні привідного ролика-рулонотримача розмотується з рулона 7 по напрямних роликах 9, 11, 22, за допомогою натяжного ролика 21, утворюючи при цьому петлю Б, яка компенсує витрату матеріалу, що запечатує, при протягуванні його, разом з упаковочною плівкою на один крок.
Відходи являють собою суцільну стрічку із плівки і термозвареного з нею матеріалу, що запечатує, з отворами, що дорівнюють габаритним розмірам упаковок в плані, які одержують після вирубки штампом 5. Відходи за допомогою траверси 3 протягуються на один крок і через відпущене гальмо плівки 2 по напрямних роликах 1 подаються на барабан відходів 26. Натяжний ролик 25 утворює петлю В, яка компенсує витрачання відходів при протягуванні їх на один крок, а привідний барабан 26,обертаючись, намотує її.
Формовочному пресу, штампу запечатування, штампу вирубки, поршням дозатора надає руху пневмопривід.
Принцип дії механізму формування коробок побудований на контактному підігріві формованої плівки, в нагрівачі 14, попередньої витяжки, затиснутої між матрицею і притискачем плівки за допомогою пуансонів і кінцевої витяжки за допомогою стиснутого повітря. Механізм працює циклічно.
Відстань між центрами матриці і нагрівача дорівнює кроку протягування плівки. Таким чином, нагріта до температури формування ділянка плівки, при протягуванні на один крок потрапляє в позицію формування.
Для охолодження матриці використовується охолоджувач, який є основою матриці і являє собою плиту з каналами для охолоджувальної води.
Для дозування продукту використовується дозатор об'ємної дії. Основними частинами дозатора є блок циліндрів, чотири поршні з регульованими тягами і кран, встановлений в корпусі.
Кран служить для почергового з'єднання поршневих порожнин з бункером або гнучким шлангом. Для дозування сиру домашнього в бункері встановлені шнеки, що утворюють постійний підпір дозованої маси.
Автомат марки Мб—АРИ—К (рис. 250, 251) призначений для фасування низькожирних сортів масла, а також плавленого сира в готові полістирольні стаканчики.

Ви бачите тільки 31% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.