Книжки по товарознавству

Пономарьов. Товарознавство тропічних і субтропічних фруктів

Пономарьов П.Х.,Донцова І.В.,Гірняк Л.І.,Товарознавство тропічних і субтропічних фруктів;Навчальний посібник-К.:Центр навчальної літератури,2006.-184с.

У посібнику викладений матеріал про походження, класифікацію, сорти, країн-виробників, експортерів, поживну цінність, дієтичну цінність, викорис­тання, особливості споживання, показники, норми якості, умови транспорту­вання, зберігання і достигання, фактори, які впливають на виникнення за­хворювань, фізіологічних розладів, дефектів маловідомих тропічних і субтропічних фруктів, які є — на європейському і вітчизняному ринках.

Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів III і IV рі­внів акредитації, які навчаються за спеціальностями:

6.050301 - Товарознавство та комерційна діяльність.

6.050302 — Товарознавство та експертиза у митній справі.

6.050303 — Експертиза товарів та послуг.

Матеріал посібника може бути використаний для підготовки молодших спеціалістів з товарознавства, бути корисним у роботі спеціалістів фірм, тор­гових підприємств, які закуповують, постачають і продають тропічні і субтро­пічні фрукти, а також споживачам, оскільки містить інформацію про їх спо­живні дієтичні властивості, використання, умови зберігання.